Home

Filip Kolen

Zelfstandige praktijk voor psychoanalyse en psychotherapie

Hoeveel waardevoller is de werkelijke mens vergeleken met een of andere louter gewenste, gedroomde, met slinkse bedoelingen verzonnen mens, met een of andere ideale mens?

 

Friedrich Nietzsche, Afgodenschemering

Copyright © All Rights Reserved